דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 422 טבת תשע"ח ינואר 2018
דברי הימים

תקציב איתן

בתום דיון עומק במליאת המועצה אושר תקציב המועצה לשנת 2018, תקציב שהכיל קיצוץ מעמיק. "זה לא קיצוץ יבש, במהלך השנה תהיה בחינה של הדברים, ואיפה שנידרש לתגבור – נוסיף ונתקן, נייעל ונשפר"


תקציב איתן
צילום: שחר כהן

"כגזבר, הדמות האפורה במועצה, הקרה והנוקשה, 'האיש הרע', אינני נוהג לחשוף רגשות ותחושות, אך הנסיבות המיוחדות השנה אינן מותירות ברירה", כך פתח ישראל מלאכי, גזבר המועצה, את דבריו בפתח דיוני תקציב 2018 של המועצה. כמידי שנה התכנסו חברי המליאה, הנהלת המועצה, מנהלים, מזכירי יישובים ואורחים נוספים, כדי לדון בתקציב המועצה לקראת ההצבעה שמתקיימת בסופו של דיון סוער יותר או פחות, ברמת דציבלים משתנה, תלוי בסוגיות העולות בו. כל המשתתפים כבר ידעו שאם יגיע הגזבר, הוא יגיע לכאן הישר מבית החולים, לאחר ניתוח הראש שעבר.

"עצם נוכחותי כאן איננה מובנת מאליה כלל, ועד הרגע האחרון הדבר היה בספק", אמר מלאכי, והוסיף: "לכן ראשית אודה לה' על כל הטוב שגמל איתי ואתפלל לרפואה שלמה להצלחת הטיפול הרפואי".

באופן הגשת התקציב לא ניכר היה כי הגזבר נעדר וניהל את המערכה מרחוק. תקציב המועצה לשנת 2018 עומד על כמיליארד שקלים, כמחציתו – 540 מיליון שקלים – תקציב שוטף, ולמעלה מ-400 מיליון – תקציב פיתוח, ללא ספק סכום שמשדר עוצמה גדולה ועשייה רבה. "הצגת החומרים היתה ברמה גבוהה מאד", אומר אבי רואה, ראש המועצה, ומתכוון אל גרפים ואינפוגרפיקות צבעוניות ומאירות עיניים, שהבהירו היטב את השינויים בתקציב, את הקיצוץ שבוצע בו, את ההכנסות, ההוצאות ועוד ועוד ניתוחים, חיתוכים ונתונים. אפילו סרטון מאויר תיאר בפני הנוכחים את התהוות התקציב, מקורותיו, אילוציו והפתרונות הנדרשים לאיזונו. "עצם הצגת הדברים חסכה המון שאלות ואי הבנות לחברי המליאה", אומר אבי רואה. "אנחנו שמחים על זה ומודים לעובדי הגזברות, מהגזבר ועד אחרון העובדים, על הכנת התקציב ברמה כה גבוהה של הגשה".

"כגזברות, אנו לא נבחרנו, אנו פקידים", הוסיף ואמר ישראל מלאכי בדיון, "לצד ראש המועצה נבחרו חברי המליאה, הם קובעי המדיניות ואנו משמשים להם לעזר בשיקוף מידע מקצועי, חשיפת סיכונים, ועזר וסמך כספיים. לכן הדיון הערב פתוח וההצעה כפופה לשינויים".

 

קיצוץ כואב

תקציב המועצה הוגש למליאה תחת כותרת רחבה של קיצוץ. "התייעלות וצמצום", קרא לזה הגזבר. "נדרשנו לקיצוצים ברוב רובם של התחומים", מסביר אבי רואה, "בגלל צפי של הקטנת הכנסות ממשלתיות, שאנחנו כבר יודעים עליו. וכדי להיות ערוכים לעניין קיימנו ניתוח של המשמעויות, וביצענו קיצוצים נדרשים. חלק מהקיצוצים יבואו לידי ביטוי בהתייעלות של המערכת. תמיד נכון לבחון היכן להתייעל, זו מערכת מאד גדולה עם תקציב של כמיליארד שקלים, בכל קנה מידה התקציב הזה גדול, ונכון לשאול תמיד היכן אפשר לחסוך. זה לא קיצוץ יבש, במהלך השנה תהיה בחינה של הדברים, ואיפה שנידרש לתגבור – נוסיף ונתקן, נייעל ונשפר. כל זאת מתוך תקווה שבע"ה רמת השירות לא תיפגע, ובסוף השנה ניווכח שהיו אלה צעדים נכונים להתייעלות ובחינה מחודשת", אומר רואה.

לנגד עיני אנשי התקציב עמד צפי ירידה בהכנסות בסך של 35 מיליון ש"ח, בהמשך למגמות הכלליות של הפחתת מענקים על ידי המדינה, ומנגד יש גידול בהוצאות כתוצאה מהגידול הטבעי של האוכלוסייה. "הדבר כינס אותנו לגירעון של 32 מיליון ש"ח", הבהירה אביטל גפן מאגף הגזברות. "ההצעה לכיסוי הגירעון היא – להפחית בשירותים שונים 2.1 מיליון ש"ח, להפחית מתקציב תמיכות 3.4 מיליון, להפחית מתקציב החינוך 2.9 מיליון, מתקציב תיירות ואירועים 800,000 ש"ח, ומסעיפים אחרים שונים - מיליון ש"ח. בצד זה הגדלת הכנסות של 7.3 מיליון ש"ח, מה שמביא להתייעלות של 17 מיליון ש"ח. נותרו עוד 15 מיליון לגירעון - מיתרות שנים קודמות".

חזור למגזין