דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 426 סיון תשע"ח יוני 2018
דברי הימים

איך נערכים לקייטנות?

ילדי כיתות א'-ג' מקבלים קייטנה חינם, בגנים מסובסד כל ילד ב-100 שקלים, ובד'-ו' מקבלים אוטובוסים חינם לטיולים. קייטנות הקיץ אוטוטו יוצאות לדרך

צורי צוף, רכז צהרוני ניצנים והקייטנות,

איך נערכים לקייטנות?

ימי הקיץ עוד רקע כאן ואיתם מגיעה גם תקופת הקייטנות. במטה בנימין אנו נערכים לקראת כמה סוגי קייטנות:

קייטנות הגנים – השנה המועצה הגישה "קול קורא לבקשת סבסוד" מהמשרד לענייני פריפריה, וזכתה בסבסוד העומד על 100 שקלים לכל ילד מילדי גני המועצה. הקייטנות בגנים מופעלות על ידי היישובים או על ידי זכיין חיצוני שהיישוב בחר. לקייטנות אלו בוחר היישוב רכז קייטנה שעובר הדרכה והשתלמות למנהלי קייטנות המאורגנת על ידי המועצה ומשרד החינוך.

קייטנות "בתי הספר של החופש הגדול" – מיועדות לילדי כיתות א' - ג'. התוכנית -שמופעלת על ידי המועצה - מסובסדת השנה באופן מלא על ידי משרד החינוך. ההורים לילדים בכיתות אלה לא משלמים כלל על קייטנה זו.

כל בית ספר בחר רכז שינהל את הקייטנה. השנה נבחר נושא מרכזי לקייטנות בתי הספר והוא "מרגישים בבית". חוברת פדגוגית העוסקת בנושא הופקה עבור מנהלי הקייטנות. כל בתי הספר בבנימין, מהחינוך המוכר ומהחינוך המוכש"ר, נכנסו לפרויקט "בתי הספר של החופש הגדול" – 41 בתי ספר בסך הכל (!).

קייטנות כיתות ד' - ו' – גם בטווח גילאים זה המועצה עודדה את בתי הספר לקחת חסות ולהכין עבור כיתות אלו קייטנה מהנה ומאתגרת. רבים מבתי הספר נענו לכך, ואכן בחודש יולי ילדי מטה בנימין ימשיכו ללכת לבתי הספר ולהכיר אותם גם במסגרת חווייתית כמו של קייטנה, ולא רק בימי שגרת הלימודים.

מכיוון שהמועצה רואה בקייטנות הקיץ פרויקט חשוב, מונה רכז קייטנות לריכוז נושאים שוטף מול רכזי הקייטנות בבתי הספר וביישובים, ומול משרד החינוך. בנוסף, כבכל שנה, תממן המועצה את האוטובוסים לטיולים שייערכו במסגרת הקייטנה.

חזור למגזין