דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 426 סיון תשע"ח יוני 2018
דברי הימים

החיפושיות נגד הכנימות

בחוות שיח השדה לומדים את מקורות ההדברה הביולוגית עוד מימי חז"ל, ומגדלים חיפושיות כחלק מחקר ההדברה הביולוגית והגברת יעילותה לחקלאות ימינו


החיפושיות נגד הכנימות

במשך עשרים שנה מפתחת מדינת ישראל אמצעים להדברה ביולוגית, שאינה מזיקה למאזן האקולוגי בבתי הגידול השונים, שכן חומרי ההדברה הרגילים מהווים מפגע תברואתי לאדם, לחי ולסביבה. בין השאר, משתמשים בחיפושית מושית השבע (הקרויה בפי כל – פרת משה רבנו) כאמצעי להדברת כנימות העלה, המזיק הראשי לחקלאות. מושיות השבע וזחליהן ניזונים ממאות כנימות עלה במהלך חייהן, כך שריבוין והפצתן בשדות החקלאיים מביאה לצמצום יעיל בכמות המזיקים. בקיבוץ שדה אליהו מפתחים במפעל "ביו-בי" פתרונות בעזרת חיפושיות, צרעות ודבורים המסייעות בהדברה והאבקה בדרכים ידידותיות לסביבה.

בחוות "שיח השדה" בגבע בנימין (אדם) אנו עוסקים במעקב, גידול וחקר החיפושית. אנו אוספים את הבוגרות, מאפשרים להן להטיל ביצים ולהתרבות בחממות גידול, ואחר כך לשחררן במרחבי השדות החקלאיים. אנו בודקים את יעילות הדברה זו בחממות ומנסים למצוא דרכים ליעל את שיטות הגידול, ההאכלה והרבייה, כך שנוכל להגיע לכמות חיפושיות אופטימלית במינימום זמן.

אמנם מדינת ישראל היא חלוצה ומובילה בתחום ההדברה הביולוגית, אך ברבות מהתגליות הקיימות כיום בתחומי החיים השונים השתמשו כבר חכמי התלמוד בעבר, ובהם ההדברה הביולוגית. כך למשל נהגו להדביר חורי נמלים בימי קדם, כפי שמסופר בתלמוד הבבלי (במסכת מועד קטן דף ו ע"ב): "ומחריבין חורי נמלים - כיצד מחריבין? רבן שמעון בן גמליאל אומר: מביא עפר מחור זה ונותן לתוך זה והן חונקין זה את זה". רש"י מפרש: "וחונקין זו את זו, מפני שמריחין את העפר ואין מכירין באותו עפר". כלומר, לכל קן נמלים יש ריח אופייני משלו, וכאשר מביאים נמלים מקן מרוחק, מתפתח קרב והן הורגות אלו את אלו (ספר נחלי גד).

דוגמה נוספת להדברה בימי חז"ל, היא הדברה על ידי תולעים: במסכת שביעית (בפרק ב' משנה ד') נאמר: מזהמין את הנטיעות וכורכין אותן וקומטין אותן. ופירשו מפרשי המשנה: "מזהמין את הנטיעות כשקליפת האילן נושרת מדביקים שם זבל, להבריאו כדי שלא ימות האילן, ויש מפרשים שמושחים האילנות בדבר שריחו רע כדי שיברחו התולעים מן הריח או שימותו". גם בחקלאות בימינו ניתנים טיפולים טבעיים שונים למריחה על פצעי עצים למניעת חדירת חרקים מזיקים ופטריות אל תוך הגדם או הפצע, שלא יגרמו לנזק בעצים.

ואנו, בחוות "שיח השדה", מנסים בעבודות המחקר שלנו לתת פתרון בנדבך נוסף, חינוכי ומחקרי, על מנת לחשוף את הנושא לציבור הרחב, וגם ההדברה הביולוגית באמצעות חרקים מהווה אמצעי לחינוך חקלאי אקולוגי אמוני בבנימין.

חזור למגזין