דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 426 סיון תשע"ח יוני 2018
יומן מקומי

בשביל הנשמה

ישראל בן פורת, שותף למסע, ותיקי בנימין,

בשביל הנשמה

קבוצה של ותיקי בנימין ובית אל ציינו לאחרונה סיום פרק זמן בן חמש שנים, בהן פסעו בשביל ישראל ממטולה ועד אילת. היתה זו תקופה שהכילה בתוכה קשת רחבה של חוויות: סיפוק על אתגר לא פשוט שעמדנו בו, חיבור בלתי אמצעי לשבילי ארצנו היפיפיים והמגוונים, למידה אין סופית מהמדריכים המצוינים בגיאולוגיה, בבוטניקה, בגיאוגרפיה, בהיסטוריה ועוד; למידה מרתקת מחברים שתרמו כל הזמן מהידע האישי שלהם, והכי הכי חשוב - חוויה אדירה של רעות. חלק מהאנשים הכירו זה את זה קודם וחלק הכירו לראשונה, אבל לאורך הדרך הפכנו לקבוצה שהיא כמעט משפחה. וזה כשלעצמו מתנה ענקית לחיים. והדרך עוד קוראת לנו ללכת.

וכך נאמר בטקס סיום המסע:

אלו מסעות ותיקי בנימין. 42 מסעות הלכו בני ישראל במדבר במשך שנתיים לערך. 38 שנה נחו - "ונשב בקדש ימים רבים". ב"שביל ישראל" 51 מקטעים והלכנו בם כ-54 חודשים.
במסעות בני ישראל במדבר לא פסקו המחלוקות, המריבות והתלונות, פרט למקום אחד - "ויחן שם ישראל כנגד ההר". ב"שביל ישראל" עשינו הרבה תיקונים למסעות בני ישראל.

במסעותינו אין פרץ ואין צווחה, אלא 'כי בשמחה' בבוקר בבוקר תצאו ובערוב היום, בשלום, אהבה, אחווה ורעות, נשוב. ב"ה זכינו לחברה מגוונת ומגובשת, עזרה הדדית ומחמאות זה לזה; ובשעת עקה - כולם כאחד יעזורו.

זכינו ל'ויסעו ויחנו' כאיש אחד בלב אחד ב-51 מהמקטעים וב-54 החודשים.כן נמשיך בשנים הבאות.

חזור למגזין