דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 431 אדר ב' אפריל 2019
יומן מקומי

יהדות רלוונטית

יעל ניב, מעיינות אשכול צעיר, כפר אדומים,

יהדות רלוונטית

בית הספר "מעיינות אשכול צעיר" בכפר אדומים הוגש השנה למועמדות לפרס החינוך ול"אות הנשיא לתקווה ישראלית בחינוך".

המועמדות מבוססת על חינוך לשותפות, על פדגוגיה חדשנית - שבזכות שורשיה העתיקים מכונה בפינו "למידה בית מדרשית", ועל חינוך ליהדות שהיא רלוונטית לכל תלמיד בכל אורח חיים.

אנחנו מאמינים כי יש חשיבות עצומה לחינוך המשותף המחזק את הקול המתון והמחבר בין המגזרים. בבית הספר שלנו גדלים ילדים שמקבלים אלו את אלו בצורה טבעית, פתוחה וחברית. תלמידינו "מתאמנים" מגיל צעיר במיומנויות של הקשבה לדעות אחרות ובעיסוק בתכנים של זהויות מגוונות. הם מבינים שיהדות רלוונטית לחייהם כי יש תוכן יהודי בערכים כמו "עשיית טוב" ו"ראיית הטוב", "תרומה חברתית", "התנדבות", "אחריות הדדית" ו"עזרה לזולת". אנו מאמינים שילדים המקבלים חינוך כזה מגיל צעיר יצליחו, כשיהיו גדולים, לגרום לשינוי מבורך בחברה הישראלית. 

חזור למגזין