דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 431 אדר ב' אפריל 2019
מאמרים

חסד וטוב ושלום

הרב אחיעד אטינגר מהיישוב עלי שנרצח בפיגוע בצומת אריאל, הותיר אחריו את רעייתו תמר ו-12 ילדים. דמותו של ראש ישיבה בשכונת נווה שאנן בדרום תל אביב, הותירה רושם חזק על רבים שליבם נקרע מול אבדן של מי שימיו היו מלאי תורה ועשייה


חסד וטוב ושלום
צילום: נדב גולדשטיין/TPS

אם תשאלוני - איני מכירו

אלמוני בחולצה לבנה.

אם תשאלוני - ראיתיו ראשונה

רק בזו השנה.

היושב לידי כך החווה בידו ואמר:

שמעת על זה הצדיק?

צדיק נסתר הוא, תדע.

תלמיד חכם ובקיא הוא, בכל מקצועות התורה.

 

אם תשאלוני - איני מכירו

ראיתיו בימים נוראים,

עת כולם בקידוש שלפני התקיעות,

והוא מרוכז בספרים.

ערומים לפניו כבמסדר מפקד

והוא בהם שורה ועוד אחת,

ומפעם בפעם מרים המבט

כמו מעכל וסופג הנקלט.

 

אם תשאלוני - איני מכירו

אך קשה לפספס בעזרת הנשים,

בתפלת שחרית של יום חול,

עת נחבא אל כלים, נעלם,

ובשקט מחליף משל רש"י לתם.

 

אם תשאלוני - איני מכירו,

אך ידוע שבשבתות הוא צועד,

מכתת את רגליו לקהילה נפלאה,

שם אוהב הבריות הוא, דורש ומלמד.

 

אם תשאלוני - איני מכירו

אך אומרים שהוא ראש כולל בדרום תל אביב,

לא שררה וכבוד מבקש הוא,

כי אם עשות חסד וטוב ושלום בין איש לאחיו.

 

אם תשאלוני - איני מכירו

אך הולך ונגלה הוא בכל הדרו,

מין צדיק הנסתר ברמ"ח ושס"ה,

בצניעות ובשקט, אלמוניות כמשימה,

אעמוד אסתכל ואתמה.

 

אם תשאלוני, הולך ונגלה איך נקלע ועבר,

אך החליט הוא לחזור אל התופת המר,

להציל ישראל מיד צר.

עם כדור בקנה הוא ביצע ישר

כדור ועוד כדור לכיוון הארור,

עד השיגו קליעים את ראשו ונפל.

 

אם תשאלוני - איני מכירו

רק "שלום שלום".

ולפתע היום, בפסיפס חיבורים,

תובנות של יום יום...

איך כולנו אחד, ספוגים זה בזה, ערבים.

 

נתאחד, נתפלל נקווה נייחל, נאמין בא-ל האחד,

שלום ואין שלום בגופו ונפשו של אחד משלנו מיוחד.

אם תשאלוני איני מכירו - אך נהיר שמלאך בלבן הוא.

השאירהו אתנו שוכן מרומים, העמידהו! רפאהו! חזקהו!

 

שעשה ניסים לאבותינו - בימים ההם כך בזמננו.

 

יום י"א אדר ב' התשע"ט:

אלמנה  ויתומים נחבק נא, אחיות ואחים,

בעברם בחלקת הקברים.

ודרכו וחייו יתפרסמו לרבים,

בקבלם על עצמם מעשיו לחיים.

 

קבל נא דמעותינו שוכן מרומים

יפרצו את שבעת רקיעים

אמור די לדמים.

גלה כבוד מלכותך על בנים חביבים,

שאותך אוהבים ועל שמך נופלים

זה אלפיים שנים.

 

גאלנו, מי שעשה ניסים.

 

לעילוי נשמת הרב אחיעד אהוד בן כרמית אטינגר הי"ד.

חזור למגזין