דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 439 תמוז תש"פ יולי 2020
דברי הימים

תקופת ההמתנה

ביטול חוק ההסדרה על ידי בג"ץ לא הפתיע אותנו. יש לדעת כי פסק הדין הזה שולח את ההתיישבות בחזרה לעידן אי הוודאות


תקופת ההמתנה
צילום: ביטחון טלמון

בשנים האחרונות תושבים ביהודה ושומרון בכלל ובמועצת בנימין בפרט, סבלו מהתנהלותה של מדינת ישראל בנושא הקרקעות.

מצד אחד המדינה אפשרה, ולעיתים דחפה, להקמת יישובים על קרקעות שהבעלות בהן היתה לא ברורה. לעתים קרקעות שהוכרזו כאדמות מדינה, ולאחר שנים החליטה המדינה לגרוע אותן ולהתייחס אליהן כקרקע פרטית, גם במקרים בהם אין טוען לבעלות בקרקע.

בידה השנייה, מנעה המדינה והקשתה על רכישת קרקעות מסודרת. מרשם הקרקעות ביהודה ושומרון חסוי, ואין דרך לדעת האם מי ששוכן בקרקע ומבקש למוכרה, הוא אכן הבעלים האמיתי.

והחמור מכל, לא נעשה דבר כדי להתמודד עם החוק ברשות הפלסטינית הקובע עונש מוות למי שימכור קרקע ליהודי, ובכך היכולת להתרחב בצורה לגיטימית, נפגעה אנושות.

התוצאה היא מראות ההרס במגרון, בעמונה, בתשעת הבתים בעפרה ובנקודות נוספות.

חוק ההסדרה נועד לבצע "יישור קו", ולקבוע שכל התיישבות שנבנתה בתום לב או עם הסכמת המדינה, תוכשר, כאשר בעלי הקרקע הערבים, אם יש כאלה, יקבלו פיצוי מוגדל.

לאחר החקיקה הוציא בית המשפט העליון צו לפיו חוק ההסדרה ייושם רק בחלקו באופן זמני. כלומר, התיישבות שחוק ההסדרה חל לגביה לא תיהרס, וצווים בעניינה יוקפאו, אבל היא גם לא תוכשר בהתאם לחוק.

לכל אורך הדיונים, בהם היתה לי הזכות לייצג את המועצה, עמד צו הביניים בתוקפו. פסק הדין שביטל את החוק, החזיר את ההתיישבות לתקופת אי-הוודאות.
הסיכוי שנראה בזמן הקרוב שוב מראות הרס נרחבים אינו גדול, אבל בשיטת ה"סלמי" יתחילו ארגוני הלוחמה המשפטית של השמאל לדרוש פינוי והרס בשולי היישובים או למנוע הליכי הכשרה של התיישבות קיימת.

היועץ המשפטי לממשלה טען כי לרוב היישובים קיימים בידיו פתרונות חליפיים, אבל עד היום אף יישוב או בית לא הוכשר בשיטותיו של עו"ד אביחי מנדלבליט, למרות ההבטחות לדרג המדיני ולמרות ההצהרות החגיגיות לבית המשפט.

כרגע נראה שהמערכת הפוליטית נמצאת בהמתנה, בין אם תהיה החלת ריבונות ובין אם לאו, נראה שהסדרת היישובים תוטל שוב לפתחם של נבחרי הציבור, בממשלה ובאופוזיציה.

חזור למגזין