דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 442 ניסן תשפ"א מרץ 2021
יומן מקומי

אחריות ויציבות


אחריות ויציבות

מליאת המועצה אישרה באמצע חודש ינואר את תקציב 2021 של המועצה, העומד השנה על כ-630 מיליון ש"ח. בתום דיונים מעמיקים ומפורטים אושר התקציב המאפשר לבצע את כלל הפעילות המוניציפאלית בשנת הכספים הנוכחית.

רו"ח עדיה וידל, מנהלת התקציב השוטף בגזברות, אמרה כי: "התקופה העמידה בפנינו אתגרים שברוך ה' הצלחנו לעמוד בהם ולקיים תקציב שיחזק את בנימין וישמור עליה יציבה".

לאחרונה זכתה המועצה בפרס ניהול תקין ממשרד הפנים הניתן לרשויות מקומיות נבחרות.

חזור למגזין