דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 418 סיוון תשע"ז יוני 2017
דברי הימים

מים בששון

למרות מהלכים רבים שנעשו לשדרוג אספקת המים לגוש שילה-עלי, עדיין קיים החשש להפסקות מים, והתושבים נקראים להתנהלות אחראית

מאיר שילה, מנהל מחלקת תשתיות זורמות,

מים בששון

הקיץ שבפתח מכניס לכוננות את אנשי המים, וגם את תושבי גוש שילה-עלי שסבלו בקיץ שעבר, כמו באלה שלפניו, מהפסקות מים חוזרות ונשנות.

מאז נעשו כמה צעדים משמעותיים על ידי המועצה וחברת מקורות: הופרדו מערכות המים לצריכה ביתית ממערכת המים להשקיה חקלאית, כך שבעת משברי מים - ההשקיה החקלאית נסגרת אוטומטית; במזרח שילה הוקמה בריכה חדשה בת 400 קוב – "מצפה תכלת" - שאמורה להגדיל את אמינות אספקת המים לכל הגוש המזרחי של שילה; הוקמה מערכת הגברת לחץ מים במעלה לבונה, על מנת לשפר את אספקת המים לאזור הגבוה; מערכת המים חוברה לקידוח אריאל, ועד סוף יולי תחובר גם לקידוח "שיבטין 5" ליד בית אריה, שמזין את קו חוצה שומרון המוביל אלינו מים.

כל משאבות המים מחוברות לגנרטורים למקרה של הפסקות חשמל, אולם הפעלת משאבות מחדש מחייבת זמן שהייה של כשעה, שעלולה ליצור משבר מתגלגל, ולכן התבקשו היישובים בגוש זה להיות אחראים בהתנהלות המים, ולפזר את הצריכה המוגברת באופן מושכל ולא בימים ובשעות המועדים לבעיות.

בתהליך התקדמות - הקמתה של בריכת מים אזורית לכל גוש שילה על ידי מקורות והמועצה, בצמוד ל"מצפה תכלת", וכן הגדלת קוטר הקו שמוביל אליה. במקביל תוקם תחנת שאיבה גדולה בשילה, מתחת לשילה הקדומה. הבריכה נמצאת בתהליכי אישור, והעבודות צפויות להתחיל בקרוב. אנו מקווים שעם השלמתן נוכל לומר שבעיית המים מאחורינו ומעתה והלאה נשאב מים רק בששון.

חזור למגזין