דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 418 סיוון תשע"ז יוני 2017
דברי הימים

היכרות עומק

החמישי בסדרת סיורי מנכ"ל מנהלים התקיים לאחרונה בגבעון החדשה, בית חורון ומבוא חורון. שלושתם יישובים ותיקים, המתמודדים עם אתגרי בנייה ופיתוח


היכרות עומק

נמשכת סדרת סיורי מנכ"ל ביישובים, בהשתתפות כל מנהלי והאגפים המחלקות במועצה. לאחרונה התקיים הסיור החמישי, ביישובים גבעון החדשה, בית חורון ומבוא חורון, והיווה שוב הזדמנות לאנשי המועצה לראות בעיניים את האתגרים וההתמודדויות של היישוב, כמו את הישגיו והצלחותיו; לפגוש בהנהגת היישוב ב"מגרש הביתי" שלה, ולא רק במשרדי המועצה, לנסות להבין מהשטח הבנת עומק משמעותית יותר את הוויית היישוב והנושאים שבראש סדר יומו, ולסנכרן מידע חשוב עם הנהגת היישוב ועובדיו.

הסיור התחיל בגבעון החדשה, יישוב בעל סיפור הקמה חלוצי ומרשים, שם הכירו אנשי המועצה חלק ממנהיגות היישוב הנמרצת, עמדו על התפשטות הכפרים הערבים הסובבים אותו, עד הגעתם אל סמוך מאד לבתי היישוב; על אתגרי המשך הבנייה וקשיי כביש הגישה, על הצורך בשיפוץ תשתיות ומבנים בשל היותו של היישוב ותיק ורב שנים; על התכניות הקהילתיות, על סוגיית הותיקים והנוער, על מצוקת המקום במעון, ועל התכניות לעתיד.

בבית חורון ביקרו אנשי המועצה ב"כוורת" – יוזמה תיירותית של תושבי היישוב, וסקרו יוזמות תיירותיות נוספות, שמעו סיכום קדנציה מפי מנהיגות היישוב העומדת ערב בחירות, הכירו לעומק את צרכי שיפוץ המבנים הותיקים, כמו את צרכי הביטחון ביישוב סמוך גדר הפרדה, את הקמת המט"ש החדש והמתקדם, ואתגרי הבנייה. היישוב נמצא בתנופת פיתוח מרשימה שמעמידה אתגרים רבים בפני ההנהגה.

משם המשיך הסיור למבוא חורון, ראשון היישובים בבנימין. שם נחשפו אנשי המועצה לבית הכנסת המיוחד, המשחזר בית כנסת מתחילת המאה ה-19 מהולנד, הנבנה כעת ב"חסדי אנוש" – יוזמת חסד ייחודית של היישוב לשיקום פגועי נפש. בשיח עם היישוב הוכרו לעומק סוגיות חשובות העומדות בראש סדר יומו של היישוב, ובהם אתגר הנהגות היישוב, תכנית האב הצופה פני עתיד, אתגרי אזור התעשייה הגדול, ותכניות הפיתוח.

חזור למגזין